Co zrobić z deszczówką w ogródku

deszcz krople deszczu

W wyniku padania deszczu pojawia się woda, która może być wykorzystana do różnych celów lub może stanowić problem, co z nią zrobić. Obecnie najczęściej znacząca część działki, na której stoi dom jest wyłożona kostką brukową, która nie przepuszcza wody. Jeśli kostka brukowa jest położona bezpośrednio na ziemi bez podkładu betonowego, to szybciej lub wolniej woda wsiąknie w ziemię. W przypadku podkładu betonowego woda spłynie do najniższego miejsca i tam utworzy kałużę. Ponadto pojawia się jeszcze woda spływająca rynnami z dachu. Pozwolenie na spłynięcie tej wody na ulicę ma sens wówczas, gdy w ulicy położona jest kanalizacja deszczowa. Trzeba jednak zauważyć, że w najbliższej przyszłości zostaną wprowadzone opłaty za odprowadzanie deszczówki do kanalizacji deszczowej.

Dren

 

Drenowanie polega na umożliwieniu swobodnego przepływu wody w gruncie na pewnej głębokości. Może polegać na wymianie gleby nieprzepuszczalnej na piasek lub żwir na pewnej głębokości lub na ułożeniu w tym miejscu rur o odpowiednim przekroju. Drenowanie pozwala na odwodnienie podmokłych terenów lub nawodnienie terenów potrzebujących wody. Odwadniając teren podmokły musimy mieć miejsce do którego spłynie nadmiar. W przypadku, gdy nie mamy gdzie odprowadzić nadmiaru wody dren odwadniający nie ma sensu. Dren nawadniający będzie spełniał swoje zadanie tylko wówczas, gdy będzie prawidłowo wykonany i prawidłowo eksploatowany. Dwa podstawowe  problemy jakie może sprawić dren nawadniający to zamulenie i zarastanie.

Jak położyć dren w ogródku

 

Położeni drenu w ogródku wymaga wykopania rowów, co w zagospodarowanym ogródku może być niewykonalne bez wykopania co najmniej niektórych rosnących w nim roślin. Dlatego dreny w ogródku najlepiej zakładać przed jego zagospodarowaniem. Planując położenie drenu należy znać poziom wód gruntowych. Jeśli poziom wody gruntowej jest wysoki, to w takim przypadku dren musi znajdować powyżej poziomy wody gruntowej. W przeciwnym wypadku dren będzie działał jako dren odwadniający, a taki dren aby mógł prawidłowo funkcjonować musi mieć miejsce odprowadzania wody. Jeśli takiego miejsca nie ma, to można ewentualnie zakończyć dren studzienką, z której woda będzie wypompowywana. Jest to jednak tylko pozorne  rozwiązanie, ponieważ w tym przypadku potrzebne jest miejsce, do którego będziemy wypompowywali wodę. Rozwiązanie z wypompowywaniem wody jest celowe tylko wówczas, gdy okresowo,  na wiosnę, następuje podniesienie poziomu wody gruntowej i zachodzi niebezpieczeństwo pojawienia się wody w piwnicy. Gdy dren jest ułożony wokół domu poniżej ławy fundamentowej, wówczas można okresowo pompować wodę na powierzchnię terenu i w ten sposób ochronić piwnicę od zalania wodą gruntową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *